Vloghealth xin gửi đến quý bạn đọc thông tin về Sở Y tế Quảng Ngãi để quý bạn đọc tiện tìm hiểu khi có nhu cầu. Sở Y tế Quảng Ngãi có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Địa chỉ: 19 Nguyễn Chánh, Trần Phú, Quảng Ngãi

Website: http://www.quangngai.gov.vn/vi/soyt/Pages/home.aspx

Tel: 0​55 822719

Fax: 055 824031 - 055 811534

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

(Ban ​hành kèm theo Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017  của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

        Điều 1. Vị trí và chức năng:

 1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 2.Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Trình ủy ban nhân dân tỉnh:
 2. a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế;
 3. b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế;
 4. c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối vói cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Y tế thuộc ủy ban nhân dân các huyện, thành phô.
 5. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh:
 6. a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh;
 7. b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể cấc tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;
 8. c) Dự thảo các văn bản quy định mối quan hệ giữa Sở Y tế vói các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh, ủy ban nhân dân huyện, thành phố về công tác y tế trên địa bàn tỉnh; giữa Phòng Y tế với các đơn vị, tổ chức có liên quan về công tác y tế trên địa bàn huyện, thành phố;
 9. d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa gia đình và công tác y tế khác.
 10. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phô biên, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiêm tra việc thực hiện pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về y tế thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế theo quy định của pháp luật.
 11. Xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế theo quy định của pháp luật.
 12. Về truyền thông, giáo dục sức khỏe:
 13. a) Tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe;
 14. b) Làm đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí, người dân về công tác y tế trên địa bàn tỉnh.
 15. Về y tế dự phòng:
 16. a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;
 17. b) Chỉ đạo, tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyền nhiễm gây dịch; thực hiện thông báo tình hình dịch theo quy định của pháp luật; tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch và hết dịch theo quy định của pháp luật;
 18. c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vắc xin và sử dụng sinh phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; 
 19. d) Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với các phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật;

đ) Làm đầu mối về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh;

 1. e) Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, phòng chống HIV/AIDS của tỉnh.
 2. Về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng:
 3. a) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần theo phân cấp quản lý và theo phân tuyến kỹ thuật;
 4. b) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật;
 5. c) Cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới theo quy định của pháp luật.
 6. Về y dược cổ truyền:
 7. a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh;
 8. b) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;
 9. c) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo quy định của pháp luật.
 10. Về dược và mỹ phẩm:
 11. a) Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định;
 12. b) Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược (cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo đúng quy định của pháp luật;
 13. c) Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật;
 14. d) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dược bệnh viện và các nhiệm vụ khác theo đúng thẩm quyền được phân cấp.
 15. Về an toàn thực phẩm:
 16. a) Chủ trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật của tỉnh về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của tỉnh theo quy định của pháp luật;
 17. b) Giám sát chất lượng sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ chứa đựng, vật liệu bao gói, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng và các thực phẩm khác trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của Bộ Y tế;
 18. c) Tổ chức tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 19. d) Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh và các đối tượng theo phân cấp quản lý;

đ) Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh.

 1. Về trang thiết bị và công trình y tế:

Hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế.

 1. Về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản:
 2. a) Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kê hoạch hóa gia đình;
 3. b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản;
 4. c) Quyết định cho phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính, thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định của pháp luật;
 5. d) Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của tỉnh.
 6. Về bảo hiểm y tế:

Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

 1. Về đào tạo nhân lực y tế:
 2. a) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;
 3. b) Quản lý cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo sự phân công của ủy ban nhân dân tỉnh.
 4. Giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
 5. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính về lĩnh vực y tế theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh.
 6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.
 7. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế thuộc ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
 8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế.
 9. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.
 10. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở phù họp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và các Bộ liên quan và theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh.
 11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.
 12. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
 13. Quản lý và chịu ừách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.
 14. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.
 15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Lãnh đạo Sở Y tế

 1. Sở Y tế có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;
 2. Giám đốc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
 3. Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở Y tế vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;
 4. Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh được Bộ Y tế ban hành và theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác các bộ và theo quy định của pháp luật. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế không kiêm nhiệm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác);
 5. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác các bộ và theo quy định của pháp luật;
 6. Giám đốc Sở Y tế quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh, theo tiêu chuẩn chức danh do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

 1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế:
 2. a) Văn phòng;
 3. b) Thanh tra;
 4. c) Phòng Tổ chức cán bộ;
 5. d) Phòng Nghiệp vụ Y;

đ) Phòng Nghiệp vụ Dược;

 1. e) Phòng Kế hoạch - Tài chính.
 2. Các cơ quan trực thuộc Sở Y tế:
 3. a) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;
 4. b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Các Chi cục trên có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riẽng và cơ cấu tổ chức của Chi cục có không quá 03 phòng.

 1. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế:
 2. a) Tuyến tỉnh:
 3. al) Lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành tuyến tỉnh:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (trên cơ sở hợp nhất: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm phòng, chổng sốt rét; Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS);

- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

- Trung tâm Mắt;

- Trung tâm Nội tiết;

- Trung tâm Phong - Da liễu;

- Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ.

a2) Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng:

- Bệnh viện đa khoa tỉnh (trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa Dung Quất, Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh, Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi thành các cơ sở trực thuộc),

- Bệnh viện Lao và bệnh phổi;

- Bệnh viện Tâm thần;

- Bệnh viện Y học cổ truyền;

- Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh;

- Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm (trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm);

a3) Vận chuyển cấp cứu 115: giao Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm và các Trung tâm Y tế huyện, thành phố đảm nhận theo phương thức làm dịch vụ, tự thu, tự chi.

a4) Lĩnh vực Kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh.

a5) Lĩnh vực Pháp y: Trung tâm Pháp y tỉnh.

a6) Lĩnh vực Giám định Y khoa: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.

 1. b) Tuyến huyện:
 2. bl) Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi (chỉ thực hiện chức năng dự phòng), trên cơ sở đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Quảng Ngãi;

b2) Trung tâm Y tế huyện Đức Phổ (chỉ thực hiện chức năng dự phòng), trên cơ sở đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Đức Phổ;

b3) Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh (chỉ thực hiện chức năng dự phòng), trên cơ sở đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Sơn Tịnh;

b4) Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức (trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện đa khoa huyện Mộ Đức và Trung tâm Y tế dự phòng huyện Mộ Đức);

b5) Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành (trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Hành và Trung tâm Y tể dự phòng huyện Nghĩa Hành),

b6) Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa (trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện đa khoa huyện Tư Nghĩa và Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tư Nghĩa),

b7) Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện đa khoa huyện Bình Sơn và Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Sơn);

b8) Trung tâm y tế huyện Trà Bồng, bao gồm Phòng khám đa khoa khu vực Trà Tân;

b9) Trung tâm y tế huyện Tây Trà;

b10) Trung tâm y tế huyện Sơn Hà;

b11) Trung tâm y tế huyện Sơn Tây;

bl2) Trung tâm y tế huyện Minh Long;

bl3) Trung tâm y tế huyện Ba Tơ, bao gồm Phòng khám đa khoa khu vực Ba Vì;

bl4) Trung tâm y tế quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn.

Ngoài ra tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể của tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong từng giai đoạn, Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng đề án sáp nhập hoặc thành lập thêm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

 1. c) Tuyến xã:

Trạm y tế xã, phường, thị trấn (kể cả Bệnh xá Đặng Thùy Trâm) là đơn vị y tế trực thuộc Trung tâm y tế huyện, thành phố.

Điều 5. Biên chế

 1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Y tế được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.
 2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quỵền phê duyệt, hàng năm Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trình ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là mối quan hệ phối hợp. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có liên quan đến các Sở, ngành, địa phương hoặc được ủy ban nhân dân tỉnh ủy nhiệm giải quyết một số công việc cụ thể thì Sở phải chủ động chủ trì, phối hợp để giải quyết và tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 7. Đối với Phòng Y tế các huyện, thành phố

Sở Y tế là cơ quan quản lý ngành cấp trên, có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với Phòng Y tế các huyện, thành phố nhằm đảm bảo việc quản lý nhà nước về y tế được thống nhất, có hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1.Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này; đồng thời, ban hành Quy chế làm việc và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

2.Đối với Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố tiếp tục giữ ổn định cho đến khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản thay thế.

 Điều 9: Sửa đổi bổ sung:

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Giám đốc Sở Y tế tập hợp, trao đổi thống nhất với các cơ quan chức năng có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.