Blue Flower

Vloghealth xin gửi đến quý bạn đọc thông tin về Sở Y tế Quảng Trị để quý bạn đọc tiện tìm hiểu khi có nhu cầu. Sở Y tế Quảng Trị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại: 0233 3852 583

Website: https://dohquangtri.gov.vn/

https://bomaytochuc.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/So-Y-te/