Blue Flower

Lịch tiêm chủng cho trẻ là mối quan tâm hàng đầu của các gia đình hiện nay, lắm bắt được lịch tiêm chủng sẽ giúp cho các gia đình chuẩn bị tâm thế cũng như là chủ động trong việc đưa trẻ đi tiêm.

Lịch tiêm chủng cho trẻ em từ lúc mới sinh đến 6 tuổi phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các giai đoạn tuổi trong lịch là thời điểm sớm nhất có thể tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh tương ứng. Vì lý do nào đó không thể tuân thủ đúng thời gian này thì nên cho trẻ tiêm càng sớm càng tốt.

Dưới đây là bảng lịch tiêm chủng: