TayNguyenKey là chương trình duy nhất hiện nay hỗ trợ gõ tiếng dân tộc thiểu số theo mã chuẩn Unicode, cho những ai học và tập viết ngôn ngữ dân tộc thiểu số Tây Nguyên Việt Nam trên máy tính, Tay Nguyen Key chạy trên các hệ điều hành: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Và đây là phiên bản 1.0.

Đây là font chữ tiếng dân tộc Ê Đê khi thực hiện tra cứu thông tuyến đối với các bệnh nhân BHYT thuộc dân tộc Ê Đê và các dân tộc thiểu số nhằm đảm bảo quyền lợi cho họ khi đi khám chữa bệnh BHYT tại các tỉnh thành trên cả nước

Font Tây Nguyên Key, link download tải TayNguyenKey gõ chữ dân tộc thiểu số Tây Nguyên theo mã Unicode dành cho máy tính Windows.  Nên nhớ, chương trình TayNguyenKey dựa vào bộ gỗ như Unikey, VietKey để gõ chữ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Nói đúng hơn, đây là bộ Font chữ TayNguyen Key để giúp các bộ gõ như Unikey gõ tiếng dân tộc thuận lợi.

Link download TayNguyenKey cho Windows

Mật khẩu giải nén file zip: vnunikey.com

Tải TayNguyenKey

Nguồn: https://vnunikey.com/tay-nguyen-key/

Powered by OrdaSoft!