Cổng giám định bảo hiểm y tế Việt Nam (BHYT) https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn hoạt động từ năm 2018, qua hơn ba năm hoạt động đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần thay đổi ý thức, nâng cao trách nhiệm quản lý quỹ BHYT không chỉ của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) mà cả ngành y tế.

Cổng giám định bảo hiểm y tế Việt Nam https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn cho phép các cơ sở y tế kiểm tra thông tin bệnh nhân qua thẻ bảo hiểm y tế, kiểm tra được bệnh nhân đã đi khám ở đâu vào thời điểm nào? đồng thời có thể kiểm tra được thông tin bệnh án của bệnh nhân đó đối với những người có thẩm quyền và được cấp mã OTP nhắn về điện thoại. 

Link đăng nhập giành cho cơ sở y tế - Cổng tiếp nhận dữ liệu KCB BHYT: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn

Quá trình triển khai tuy còn nhiều vướng mắc nhưng cơ bản đã giải quyết được những điều đó thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa BHXH địa phương và các cơ sở y tế. 

Powered by OrdaSoft!