LINK ĐĂNG NHẬP: http://hssk.vnpthrms.vn/

hssk.vnpthrms.vn - Quản lý hồ sơ sức khỏe được Bộ Y tế phê duyệt và bắt đầu triển khai từ năm 2019 với mục tiêu chung là triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) cho toàn dân, bảo đảm mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Trung tâm dữ liệu y tế quốc gia.

Số liệu của Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế), tính đến hết năm 2020 đã có 8 tỉnh triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Phú Yên, Bình Dương, Nam Định, Thái Bình, Lâm Đồng, Phú Thọ. Việc triển khai này sẽ được ngành y tế thực hiện cho đến năm 2025.

LINK ĐĂNG NHẬP: http://hssk.vnpthrms.vn/

Powered by OrdaSoft!