Hướng dẫn nhập liệu báo cáo thống kê y tế xã phường trên hệ thống phần mềm thống kê y tế daotao.tkyt.vn và baocao.tkyt.vn. Video hướng dẫn do Cục ng nghệ thông tin Bộ Y tế xây dụng. Vloghealth xin trích dẫn từ video gốc để mọi người cùng tham khảo. Hướng dẫn TTYT phê duyệt số liệu báo cáo tuyến huyện

Truy cập daotao.tkyt.vn và baocao.tkyt.vn để nhập liệu báo cáo thống kê y tế xã phường trên hệ thống phần mềm thống kê y tế tkyt.vn . Mọi người gõ trình duyệt http://daotao.tkyt.vn hoặc  http://baocao.tkyt.vn để truy cập vào nhập liệu. 

http://baocao.tkyt.vn 

http://daotao.tkyt.vn

Hướng dẫn TTYT phê duyệt số liệu báo cáo tuyến huyện

Powered by OrdaSoft!