Hướng dẫn nhập liệu báo cáo thống kê y tế xã phường trên hệ thống phần mềm thống kê y tế daotao.tkyt.vn và baocao.tkyt.vn. Video hướng dẫn do Cục ng nghệ thông tin Bộ Y tế xây dụng. Vloghealth xin trích dẫn từ video gốc để mọi người cùng tham khảo. Hướng dẫn nhập dữ liệu biểu ICD10

Truy cập daotao.tkyt.vn và baocao.tkyt.vn để nhập liệu báo cáo thống kê y tế xã phường trên hệ thống phần mềm thống kê y tế tkyt.vn . Mọi người gõ trình duyệt http://daotao.tkyt.vn hoặc  http://baocao.tkyt.vn để truy cập vào nhập liệu. 

http://baocao.tkyt.vn 

http://daotao.tkyt.vn

Hướng dẫn nhập dữ liệu biểu ICD10

Hướng dẫn nhập dữ liệu biểu BCX07

Hướng dẫn nhập dữ liệu biểu BCX06

Hướng dẫn nhập dữ liệu biểu BCX05

Hướng dẫn nhập dữ liệu biểu BCX04

Hướng dẫn nhập dữ liệu biểu BCX03

Powered by OrdaSoft!