Đại sứ quán nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Canada

The Embassy of the socialist republic of Viet Nam in Canada

Website: https://vietnamembassy.ca/vi/

LIÊN HỆ ĐẠI SỨ QUÁN

Địa chỉ: 55 Mackay Str., Ottawa, ON, K1M2B2

Điện thoại: 613-236-0772

Đường dây nóng: 613-882-6699

Đường dây nóng: 343-777-8384

Đường dây nóng: 343-777-4999

Fax: 613-236-2704

Thư điện tử:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (thủ tục lãnh sự)

HỖ TRỢ KHẨN CẤP CÔNG DÂN VIỆT NAM: +844 62 844844

Covid-19 Notice

Do yêu cầu giãn cách xã hội của Canada trong thời gian dịch bệnh Covid-19, việc tiếp nhận các dịch vụ Lãnh sự sẽ không được thực hiện trực tiếp tại trụ sở Đại sứ quán. Các hồ sơ lãnh sự xin vui lòng gửi qua đường bưu điện để được xử lý.

Đối với các yêu cầu bảo hộ công dân khẩn cấp khác, vui lòng liên hệ Đại sứ quán:

Đường dây nóng: 613-882-6699; 343-777-8384; 343-777-4999

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Source: https://vietnamembassy.ca/vi/

The Embassy of the socialist republic of Viet Nam in Canada

Website: https://vietnamembassy.ca

CONTACT THE EMBASSY

Add: 55 Mackay Street, Ottawa, ON K1M 2B2

Tel: 613-236-0772

Hotline: 613-882-6699

Hotline: 343-777-8384

Hotline: 343-777-4999

Fax: 613-236-2704

Emails:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (visa and consular services only)

EMERGENCY ASSISTANCE TO VIETNAMESE CITIZENS: + 84462844844

Covid-19 Notice

1. Due to the evolving situation regarding COVID-19, Consular services will be closed to the public until further notice. Our mail-in service will continue. Usual mail-in service standards may not apply. Your patience and understanding is appreciated.

2. For other emergency enquiries, please reach the Embassy at:

Hotlines: 613-882-6699; 343-777-8384; 343-777-4999

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

RELATED POST

Powered by OrdaSoft!