Bạn đang cần tìm thông tin Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ? Vloghealth xin gửi tới bạn một số thông tin liên quan đến Đại sứ quán nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ

Website: http://vietnamembassy-usa.org

Địa chỉ: 1233 20th Street N.W, Suite 400, Washington D.C.20036

Điện thoại: +001-202-8610737

Fax: +001-202-8610917 ; 8611297

Email: : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đường dây nóng hỗ trợ khẩn cấp công dân Việt Nam đang cư trú tại Hoa Kỳ

(202) 716 8666

(202) 999 6938

(202) 999 6589

----------------

Contact

Add: 1233 20th St NW, Ste 400, Washington, DC 20036

Tel: 202-861-0737

Consular emergency: 202-716-8666 

For visa inquiries only: 202-999-6589

Fax: 202-861-0917

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (consular affairs)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (general information)

Source: http://vietnamembassy-usa.org/

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

RELATED POST

Powered by OrdaSoft!