Từ ngày 21/7 đến 27/7/2021 Trung tâm Y tế Thái Nguyên dự kiến sẽ tiến hành tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cho gần 5.000 đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 cao và cho công đồng.

Hiện nay các nước trên thế giới đã tiêm chủng vaccine covid19, có những nước đã đạt ngưỡng 70% dân số, tuy nhiên cũng có một số nước tỉ lệ tiêm chủng rất thấp. Việt Nam chúng ta cũng đã tiến hành tiêm chủng vaccine covid 19 cho toàn dân, định hướng đến đến cuối năm nay hoặc đầu năm 2022 đạt ngưỡng 70%. Ưu tiên tiêm cho các đơn vị tuyến đầu, các khu công nghiệp, những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Hiện nay Việt Nam đã có chiến lược tiêm chủng vaccine covid19 cho toàn dân để đạt ngưỡng 70% dân số, ưu tiên tiêm cho các đơn vị tuyến đầu, các khu công nghiệp, những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Thái Nguyên cũng đã triển khai theo hướng dẫn của Bộ y tế

Hiện nay Việt Nam đã có chiến lược tiêm chủng vaccine covid19 cho toàn dân để đạt ngưỡng 70% dân số, ưu tiên tiêm cho các đơn vị tuyến đầu, các khu công nghiệp, những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Hà Nội cũng đã triển khai theo hướng dẫn của Bộ y tế

Hiện nay Việt Nam đã có chiến lược tiêm chủng vaccine covid19 cho toàn dân để đạt ngưỡng 70% dân số, ưu tiên tiêm cho các đơn vị tuyến đầu, các khu công nghiệp, những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Tp Hồ Chí Minh cũng đã triển khai theo hướng dẫn của Bộ y tế