Thông thường hàng năm Bộ Y tế sẽ kiểm tra chất lượng Bệnh viện theo chu kỳ 6 tháng đầu năm và cả năm. Tùy vào tình hình thực tế phát sinh mà có thêm các tiêu chí mới. Tuy nhiên cơ bản các tiêu chí đều dựa theo Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Biện (Ban hành kèm theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Việc người dân đã tiêm chủng vaccine nhưng chưa được cập nhật thông tin lên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử hoặc ứng dụng PC covid, hoặc các thông tin bị sai chưa đúng... Vloghealth viết bài "Hướng dẫn người dân gửi phản ánh thông tin tiêm chủng vaccine covid19" để mọi người cùng tham khảo và làm theo.

Vnptioffice - Hệ thống quản lý văn bản điện tử được VNPT triển khai ở các tỉnh. Hệ thống quản lý văn bản điều hành (VNPT iOffice) là hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử giúp các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ.

Ứng dụng thẻ xanh covid? Hiện nay đang có 2 ứng dụng thẻ xanh covid là Sổ sức khỏe điện tử - hệ thống kết nối sức khỏe cá nhân của Bộ y tế và mới nhất là ứng dụng PC-COVID - ứng dụng phòng chống dịch bệnh covid19 quốc gia

PC-COVID ứng dụng truy vết tiếp xúc covid19 dành cho Việt Nam. PC-COVID là ứng dụng phòng chống dịch bệnh covid19 quốc gia. Ứng dụng này chính thức tích hợp và thay thế các ứng dụng phòng chống Covid hiện nay từ 30/9/2021

Powered by OrdaSoft!