Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Sổ Sức Khỏe Điện Tử trong quá trình tiêm vaccince phòng covid-19

Cài ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử Chọn ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” (Văn phòng Bộ y tế Việt Nam) rồi cài đặt.

Video giới thiệu về Sổ Sức Khỏe Điện Tử: Bấm Xem

Các bước cài đặt theo hình ảnh bên dưới