Hướng dẫn sử dụng ứng dụng tokhaiyte.vn - Vietnam Health Declaration. Anh chị tải Vietnam Health Declaration từ CH Play (Android) hay Appstore (IOS) cài đặt và làm theo các hướng dẫn bên dưới.