Cổng giám định bảo hiểm y tế Việt Nam https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn cho phép các cơ sở y tế kiểm tra thông tin bệnh nhân qua thẻ bảo hiểm y tế, kiểm tra được bệnh nhân đã đi khám ở đâu vào thời điểm nào? đồng thời có thể kiểm tra được thông tin bệnh án của bệnh nhân đó đối với những người có thẩm quyền và được cấp mã OTP nhắn về điện thoại. 

Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT) https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn qua hơn ba năm hoạt động đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần thay đổi ý thức, nâng cao trách nhiệm quản lý quỹ BHYT không chỉ của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) mà cả ngành y tế.

TayNguyenKey là chương trình duy nhất hiện nay hỗ trợ gõ tiếng dân tộc thiểu số theo mã chuẩn Unicode, cho những ai học và tập viết ngôn ngữ dân tộc thiểu số Tây Nguyên Việt Nam trên máy tính, Tay Nguyen Key chạy trên các hệ điều hành: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Và đây là phiên bản 1.0.

Phần mềm báo cáo thống kê y tế được được xây dựng bởi Cục công nghệ thông tin Bộ Y tế nhằm tin học hóa công tác báo cáo, thống kê thống kê y tế, cung cấp thông tin thống kê y tế đầy đủ, kịp thời, chính xác, khoa học làm bằng chứng phục vụ công tác quản lý y tế, hoạch định chính sách.

Truy cập daotao.tkyt.vn và baocao.tkyt.vn để nhập liệu báo cáo thống kê y tế xã phường trên hệ thống phần mềm thống kê y tế tkyt.vn . Mọi người gõ trình duyệt http://daotao.tkyt.vn hoặc  http://baocao.tkyt.vn để truy cập vào nhập liệu. 

Powered by OrdaSoft!